036-5247112 info@psyas.nl

Psychologen Almere Stad biedt overwegend vergoede zorg, echter in sommige gevallen zal er sprake zijn van contractvrije zorg binnen de BGGZ. Vaak is dit afhankelijk van bij welke verzekeraar u verzekerd bent. Bij aanmelding zal dit met u besproken worden.

Vergoede zorg

In 2021 worden er minimaal 5 consulten vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Er zijn drie zogenoemde zorgproducten; kort (maximaal 5 sessies), middel (6 tot 8 sessies) en intensief (9 tot 12 sessies). Na de intake bespreken we hoeveel sessies er vermoedelijk nodig zijn. Hierbij is het noodzakelijk dat er sprake is van een psychisch probleem dat onder de verzekerde zorg valt (DSM 5 diagnose).

Contractvrije zorg (onvergoed)

In geval van contractvrije zorg wordt van de meeste behandelingen 60 tot 100 procent van de behandeling vergoed vanuit uw basisverzekering. Aan het eind van de behandeling volgt een factuur welke u zelf kan declareren bij de zorgverzekeraar.  Het is verstandig van tevoren bij uw zorgverzekeraar na te vragen welk percentage van de behandeling vergoed wordt, dit om vervelende verassingen achteraf te voorkomen.

Let op

De geestelijke gezondheidszorg valt onder het verplicht eigen risico van € 385. Ook wanneer er slechts een intake plaats vindt, zal u een gedeelte van uw eigen risico kwijt zijn. Als na intake blijkt dat er geen sprake is van een psychisch probleem wordt u terugverwezen naar de huisarts. Ook dan zal er een gedeelte van uw eigen risico aangesproken worden.