Update 16 mei 2024: 

Onze aanmeldstop is tijdelijk opgeheven. Gemiddelde wachttijd: 16 weken.

 

Psychologen Almere Stad (PAS) is een centraal aanmeldpunt voor psychologische zorg binnen de Generalistische Basis GGZ (BGGZ).

Bij PAS werken meerdere zelfstandige GZ-psychologen, waarbij er sprake is van een onderlinge samenwerking en iedere psycholoog zijn eigen praktijk met eigen specialisme en expertise heeft. Bij PAS werken wij nauw samen met de verwijzende huisartsen.

U kunt bij PAS terecht voor lichte tot matig ernstige klachten, onder andere depressieve klachten, angstklachten, onbegrepen lichamelijke klachten, verwerkingsproblemen en trauma.

U kunt zich aanmelden bij het centrale punt, of bij de psycholoog van uw keuze.