Update 29 februari 2024: 

Wegens grote drukte hebben wij helaas een aanmeldstop moeten instellen. Wanneer we weer ruimte hebben voor nieuwe cliënten vermelden wij dat hier op de website.

 

Psychologen Almere Stad (PAS) is een centraal aanmeldpunt voor psychologische zorg binnen de Generalistische Basis GGZ (BGGZ).

Bij PAS werken meerdere zelfstandige GZ-psychologen, waarbij er sprake is van een onderlinge samenwerking en iedere psycholoog zijn eigen praktijk met eigen specialisme en expertise heeft. Bij PAS werken wij nauw samen met de verwijzende huisartsen.

U kunt bij PAS terecht voor lichte tot matig ernstige klachten, onder andere depressieve klachten, angstklachten, onbegrepen lichamelijke klachten, verwerkingsproblemen en trauma.

U kunt zich aanmelden bij het centrale punt, of bij de psycholoog van uw keuze.