Update 14 augustus 2023: 

Vanaf heden hebben we weer plek voor nieuwe cliënten, echter met een beperkte aanmeldmogelijkheid. Onze wachttijd bedraagt ongeveer 16 weken.

Psychologen Almere Stad (PAS) is een centraal aanmeldpunt voor psychologische zorg binnen de Generalistische Basis GGZ (BGGZ).

Bij PAS werken meerdere zelfstandige GZ-psychologen, waarbij er sprake is van een onderlinge samenwerking en iedere psycholoog zijn eigen praktijk met eigen specialisme en expertise heeft. Bij PAS werken wij nauw samen met de verwijzende huisartsen.

U kunt bij PAS terecht voor lichte tot matig ernstige klachten, onder andere depressieve klachten, angstklachten, onbegrepen lichamelijke klachten, verwerkingsproblemen en trauma.

U kunt zich aanmelden bij het centrale punt, of bij de psycholoog van uw keuze.